FULL СУРГАЛТ

FULLBOX нь сэтгэл зүйн хэрэглэгдэхүүнийг, FULL СУРГАЛТ нь хэрхэн ашиглах зааварчилгааг өгнө. Эдгээр нь нийлээд нэгэн цогц мэдрэмжийг бүрдүүлэх юм.

Өөртэйгээ танилцах боломж энгийн бөгөөд ухаалаг байх нь чухал.

 
 
Нэр
Нэр
 

 
 

ХАМГИЙН ИХ АСУУДАГ АСУУЛТУУД:

Full сургалт гэж юу вэ?

Full сургалт нь FULLBOX бүтээгдэхүүнийг ашиглах зааварчилгаа өгөх сургалт юм. 90 минутын хугацаанд менежерүүдэд зориулсан 3 хэрэглэгдэхүүнтэй танилцан, хэрхэн ашиглах зааварчилгааг авах боломжтой.  

 

FULLBOX хэрэглэгдэхүүний онцлог

 1. 30 жилийн төлөвлөгөөг системтэй гаргах

 2. Цаг хугацааг 3 өөр агуулгын хүрээнд төлөвлөх

 3. Ажилтантайгаа уулзах уулзалтанд бэлтгэлтэй байхад тань тусална. 


Хэнд зориулсан бэ?

 • Компанийн хэлтэс, нэгж хариуцсан захирал, менежер

 • Жижиг болон дунд бизнес эрхэлж буй бизнес эрхлэгч

 • Цаашдаа удирдах ур чадвараа хөгжүүлэх сонирхолтой мэргэжилтэн


Сургалтын давуу тал:

Full сургалт нь танд өөртэйгээ танилцах цаг хугацаа, орон зайг бүрдүүлж өгнө. Сэтгэл судлаачийн чиглүүлгэн дор та болон танай баг өөрт байдаг бодлын болон үйлдлийн алдаагаа зөв болгон, сэтгэл ханамжтай ажил амьдралын загварыг бий болгох боломжтой. 


Хэдэн хүн суух боломжтой вэ?

Нэг удаагийн сургалт нь 10 хүнд зориулагдсан


Хичээлийн хөтөлбөр

FULLBOX гэж юу вэ?

 • Сэтгэл зүйн хэрэглэгдэхүүний үүсэл гарал ба зорилго

Менежерийн 30 жил

 • Менежерийн 6 үе, 5 жил, 8 талбарыг ашиглан өөрийн төлөвлөгөөг хамгийн ухаалаг хэрэглэгдэхүүн дээр буулгахад суралцана. 

Цаг хугацааг агуулгаар нь төлөвлөх нь

 • Бидний яаралт, сэтгэл ханамжгүй байдлын үндэс болсон цаг хугацааны алдаатай хуваарилалтыг зөв болгоход танд “Зорилгын 12 цаг”, “Үйл бүтээлийн 8 цаг”, “Идэвхтэй 16 цаг”-ийг зөв ашиглахад сургана. 

Ажилтантайгаа уулзах нь шийдвэр гаргалтын суурь

 • Ажилтнаа сэтгэл хөдлөл, үг яриа болон асуултаараа удирдаж сурах нь урам зоригтой ажилтныг бий болгодог. Энэ бүхнийг танд ашиглахад хялбар уулзалтын тэмдэглэлийг ашиглаж сурна. 


FULLBOX-ийн үр дүн

Хэрэглэгдэхүүн бүрийг бий болгохдоо хүний тархины ажиллах зарчмыг суурь болгосон учраас хэрэглэхэд хялбар, ойлгомжтойгоос гадна өөрийнхөө амьдралын эзэн байх чухал мэдрэмжийг өгдөг. 


Үргэлжлэх хугацаа:  

90 минут


Тах:  

FULLBOX

Та 90190542 дугаарт холбогдон захиалгаа өгөөрэй.


Сургалтанд ирэхдээ хийх бэлтгэл

Та өөрийн карьерийн ерөнхий төлөвлөгөө, ажиллахыг хүсдэг салбар, өөрийгөө өөрчлөхийг хүсдэг үйлдэл зэргийг тодорхойлж ирвэл танд илүү хүртээмжтэй байна. Мөн ажилтан удирдахад тулгарч буй асуудлаа тодорхойлон ирвэл танд хэрэглэгдэхүүнийг ашиглахад илүү ойлгомжтой болно.


Та юу сурах вэ?

 • Удирдах ур чадвараа ашиглах идэвхтэй 30 жил

 • Менежерийн 6 үе

 • Менежерийн 8 талбар

 • Зорилгын 12 цаг

 • Үйл бүтээлийн 8 цаг

 • Идэвхтэй 16 цаг

 • Ажилтантай уулзах уулзалтын тэмдэглэл

 • Уулзалтын зааварчилгаа