60039216_2308115706175737_5458369427047186432_n.jpg

ЦАГИЙН

МЕНЕЖМЕНТ

 
 
digimad-alarm-clock-3.jpg

ШИНЭ ҮЙЛДЛИЙГ АМЬДРАЛДАА НЭМЭХ

Аливаа үйлдлийг амьралдаа шинээр хийж эхлүүлэхэд танд завтай цаг бус тухайн үйлдлийг хийх тогтмол цаг хэрэгтэй. Тогтмол цагийг гаргахад энэхүү хэрэглэгдэхүүн тусална.

digimad-alarm-clock-3.jpg

ЦАГ ХУГАЦААГ АШИГЛАХ ХАНДЛАГА ӨӨРЧЛӨГДӨНӨ

Хэдийгээр хүн бүрт 24 цаг байдаг ч, бид олон үйлдлийг 1 өдөрт багтаах хэрэгтэй болдог. Хүн бүрт ижил өгөгдсөн цаг хугацааг үр дүнтэй ашиглахад тань цаг хугацааг ”3 агуулгад” ангилж өгнө.