FULL СУРГАЛТ June
Jun
6
12:00 PM12:00

FULL СУРГАЛТ June

Full сургалт нь FULLBOX бүтээгдэхүүнийг ашиглах зааварчилгаа өгөх зорилготой сургалт юм. 90 минутын хугацаанд менежерүүдэд зориулсан 3 хэрэглэгдэхүүнтэй танилцан, хэрхэн ашиглах зааварчилгааг авах боломжтой.

БҮРТГҮҮЛЭХ

View Event →
FULL СУРГАЛТ June
Jun
4
12:00 PM12:00

FULL СУРГАЛТ June

Full сургалт нь FULLBOX бүтээгдэхүүнийг ашиглах зааварчилгаа өгөх зорилготой сургалт юм. 90 минутын хугацаанд менежерүүдэд зориулсан 3 хэрэглэгдэхүүнтэй танилцан, хэрхэн ашиглах зааварчилгааг авах боломжтой.

БҮРТГҮҮЛЭХ

View Event →
FULL СУРГАЛТ May
May
31
12:00 PM12:00

FULL СУРГАЛТ May

Full сургалт нь FULLBOX бүтээгдэхүүнийг ашиглах зааварчилгаа өгөх зорилготой сургалт юм. 90 минутын хугацаанд менежерүүдэд зориулсан 3 хэрэглэгдэхүүнтэй танилцан, хэрхэн ашиглах зааварчилгааг авах боломжтой.

БҮРТГҮҮЛЭХ

View Event →
FULL СУРГАЛТ 101
May
30
12:00 PM12:00

FULL СУРГАЛТ 101

Өөртэйгээ байх хугацаа болон орон зай хомс болсон өнөөгийн нийгэмд та өөрөө өөрийнхөө амьдралд сэтгэл ханамжтай байх аргачлалыг мэддэг байх нь хамгийн чухал.

View Event →
FULL СУРГАЛТ 101
May
29
12:00 PM12:00

FULL СУРГАЛТ 101

Өөртэйгээ байх хугацаа болон орон зай хомс болсон өнөөгийн нийгэмд та өөрөө өөрийнхөө амьдралд сэтгэл ханамжтай байх аргачлалыг мэддэг байх нь хамгийн чухал.

View Event →
FULL СУРГАЛТ 101
May
28
12:00 PM12:00

FULL СУРГАЛТ 101

Өөртэйгээ байх хугацаа болон орон зай хомс болсон өнөөгийн нийгэмд та өөрөө өөрийнхөө амьдралд сэтгэл ханамжтай байх аргачлалыг мэддэг байх нь хамгийн чухал.

View Event →