Хармаанд 1500.png

АЛС ХЭТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

 
 
icon-0326.jpg

Системчилсэн Аргачлал

Амьдралын сэтгэл ханамжийг бүрдүүлэхэд цаг хугацааны төлөвлөгөө гаргах нь хамгийн чухал. Тархины үйл ажиллагаанд тохирсон карьерийн төлөвлөлтийг хийх системийг энэхүү хэрэглэгдэхүүн танилцуулна.

icon-0326.jpg

Ажлаас Халшрах Өвчлөлөөс Сэргийлнэ

Удаан хугацаанд шийдвэрлэгдээгүй асуудал, дарамт, хүлээлт зэрэг нь биднийг ажлаас халшрах сэтгэцийн өвчлөлд хүргэх эрсдэлтэй байдаг. Үүнээс сэргийлэх боломжийг олгоно.

 
icon-0326.jpg

Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөх

Өөрийн карьерийн төлөвлөгөөг тодорхойлсноор өөртэйгээ харилцах харилцаа “эрүүлждэг”. Бусадтай өөрийгөө харьцуулах хэрэгцээ буурч, өөртөө итгэх итгэл нэмэгдэнэ.

icon-0326.jpg

Ирээдүйн Итгэлийг Нэмэгдүүлнэ

Хамгийн бодит төсөөллүүд биелэлээ олдог бөгөөд бичиж тэмдэглэх үйл явц бол төсөөллийг бодит болгох эхлэл юм.