• ХЯЛБАРЧИЛСАН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

    Менежер бүрт зориулав
Менежер бүрт зориулав

ХЯЛБАРЧИЛСАН СЭТГЭЛ СУДЛАЛ

FullBox гэж юу вэ?

Нэр нь "Fullbox" бий болсон нь Гайхалтай Хайрцаг. Менежерүүдэд зориулан хүргэж буй сэтгэл зүйн хэрэглэгдэхүүн нь бүтээмжийг нэмэгдүүлж, амьдралын чанарыг нэмэхэд туслана. Бидний өдөр тутамд хэвшүүлсэн үйлдэл, өнгөрсөн болон ирээдүйд хандах хандлага, харилцааны явцад үүсэх мэдрэмж бидний амьдралын чанарыг тодорхойлдог. 

FullBox надад хэрхэн туслах вэ?

Үйлдлийн эрүүл мэнд бол тогтвортой амьдралын суурь юм. Үйлдлээ удирдаж суран, өөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлээрэй. Сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны суурилсан мэдлэг мэдээллийг олж авна. Өөрийн завтай цагт, өөрийн боломжтой өдрүүдэд ур чадвараа хөгжүүлээрэй.

~ Сэтгэлээр унах, ажлаас халшрах өвчлөлөөс өөрийгөө хамгаалаарай~

Learn More

FullBox Hardware

Learn More

FullBox Software

Coming soon...

FullBox Workshop

Learn More

Buy 4, Get 1 FREE

For your team members.

Order

What you will get from the Workshop

FullBox Workshop